Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Моля прочетете внимателно описаните по-долу условия, преди да използвате информацията в уеб сайта www.kozmetika.bg.

Ако използвате уеб сайта www.kozmetika.bg се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия.

Този документ съдържа Общите условия, според които Kozmetika.bg предоставя услуги на потребителите си чрез онлайн магазина на адрес в интернет www.kozmetika.bg., наричан по-долу за краткост МАГАЗИН. Всеки който зареди в ползваното от него техническо устройство интернет адреса www.kozmetika.bg ще наричаме за краткост ПОТРЕБИТЕЛ.

При зареждането на която и да е страница от МАГАЗИНА с вградените хипер-връзки в  тях, както и в другите страници на www.kozmetika.bg или чрез ползването или заплащането на продукти или услуги предлагани от него Потребителя се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

Потребителите се идентифицират с цел определяне на изявлението му за приемане на Общите условия и се извършва чрез съхранените в лог-файловете на сървъра www.kozmetika.bg IP адрес на потребител, както и друга информация.

Правила за използване на сайта
Kozmetika.bg, като собственик на МАГАЗИНА ви дава право да зареждате и разглеждате всички материали, които са публикувани само за лична употреба с нетърговска цел. Необходимо е да спазвате и се съобразявате с всички авторски права и съответните означения. Не се разрешава материалите от МАГАЗИНА да се променят по никакъв начин, да се разпространяват публично, да бъдат копирани или да се раздават за каквато и да обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в МАГАЗИНА материали в други сайтове е забранена. Предоставяната услуга от МАГАЗИНА е валидна за Република България.

Права и отговорности на страните
Продуктите и услугите в МАГАЗИНА са ограничени само до посочените условия. Kozmetika.bg не поема гаранция за точността и целостта на публикуваната информация за продуктите. Kozmetika.bg има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги и цени.

Част от информацията публикувана в този Сайт е възможно да се отнася до продукти или услуги, които не се предлагат и не са достъпни в момента. За допълнителна информация можете да се свържете с нас на посочените координати за контакти.

Ограничение на отговорността
МАГАЗИНА, неговите доставчици или трети лица не носят никаква отговорност при никакви обстоятелства за каквито и да е щети включително, но не само щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или други произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на МАГАЗИНА. В случай, че в следствие на използването на МАГАЗИНА, или продукти от него от ваша страна доведе до възникването на вреди ВИЕ поемате цялата отговорност и всички разходи свързани с отстраняването на нанесените вреди.

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

С цел закупуването на продукти или услуги  от МАГАЗИНА Вие подавате лична информация. Тази информация е под  закрилата нa Закона за защита на личните данни. МАГАЗИНА използва  личната информация, с цел да подобри услугите, които Ви предлага.

От  25.05.2018 г. влиза във сила "Общ регламент за защита на личните данни"  - GDPR и промените в нашата политика по администриране на личните  данни, свързани с него. 

Регламентът урежда използването и  сигурността на Вашите лични данни с цел по-добра защита на физическите  лица. Събирането на лични данни от Kozmetika.bg ще бъде извършвано по  прозрачен и сигурен начин, като така ще можем да ви предлагаме продукти и  услуги, според  Вашите нужди.

Политика за поверителност

В  качеството си на администратор на лични данни, Kozmetika.bg има правото  да събира и обработва личните данни, предоставени от потребителите на  УЕБ-САЙТА, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679  на Европейския парламент и на съвета от 27.04.2016 г. относно защита на  личните данни и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

Какво са лични данни?

Лични  данни е всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е  идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез  нея.

За какво се използва събраната информация?

-   Предоставената от Вас лична информация се използва с цел управление на  поръчки за доставка на продукти и услуги, за обработка на плащания, за  комуникиране с Вас относно поръчки, продукти, услуги и промоционални  оферти, препоръки на продукти и услуги.

-  уеб-сайтът използва  тези данни и информация само за подобрение на онлайн магазина и  платформата за онлайн търговия, за да се избегнат или предотвратят  измами или злоупотреби във вреда на уеб-сайта, както и да се даде  възможност на трети лица да извършват логистика и други услуги за  уеб-сайта.

-  уеб-сайтът използва Вашата информация, за да Ви информира за новини и друга подобна информация относно продукти и кампании;

За какъв срок се събират предоставените лични данни?

Срокът  на обработка на личните данни, които събираме за Вас като клиенти на  Kozmetika.bg е 10 години, считано, че става дума за счетоводни регистри  съгласно чл. 42. (1)  от Закон за счетоводството от 2001 г.

Трансфериране на личните Ви данни

Личните  данни, които се обработват за Вас при условията на конфиденциалност и  доколкото е необходимо, могат да се  трансферират към:
 - Куриерски  фирми за целите на предоставяне на куриерски услуги в изпълнение на  поети ангажименти към Вас на територията на страната.

Какви са Вашите права след като сте предоставили личните си данни на УЕБ-САЙТА?

 -  Потребителите абонирани за информационния ни бюлетин могат да прекратят   абонамента си по всяко време при желание от тяхна страна.

Търговски марки

Използваните  търговски марки, които не са собственост на МАГАЗИНА са защитени от  авторското право и са притежание на техните собственици.

Хипер-връзките от МАГАЗИНА към Web сайтове собственост на трети лица са предоставени единствено и само за ваше удобство. Ако използвате тези хипер-връзки,  МАГАЗИНА не поема никаква отговорност за тях или тяхното съдържание. При посещението си в някои от тези сайтове, Потребителя прави това изцяло на своя отговорност и на свой риск.

Промяна на цени на стоки
МАГАЗИНА има право да променя цените по всяко време без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална към момента на даване на поръчката. При допуснати технически грешки в публикуването на информация, то МАГАЗИНА има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови сумите платени от потребителя, когато има такива.

Намалените цени се обявяват, като новата цена е поставена под старата, която е зачертана.

МАГАЗИНА може да променя Общите Условия по всяко време, като след промяната датата на публикация се актуализира. Потребителят има задължението да посещава периодично страницата с Общите условия, за да се запознае с евентуални промени.

Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителите
Съгласно ЗЗП www.kozmetika.bg Ви предоставя следната информация:

1. Kozmetika.bg 

2. Основните характеристики на продуктите са описани в страницата за представяне на съответния продукт .

3. Цената на стоките е изписана на страницата за представяне на съответния продукт.

4. Стойността на транспортните разходи за доставка, НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ в цената на стоките. Те са описани отделно в поръчката и се начисляват към цената на стоките при определяне на крайната цена за плащане.

5. При използване на предоставените средства за комуникация с нас няма никаква начислена допълнителна стойност.

6. Начините за Доставка са описани тук


Връщане на закупена стока

 Потребителя има право да се откаже от поръчаните продукти в срок от 14 дни от получаването им в случай, че

- те не са използвани,

- не е нарушавана цялостта на опаковката им и във вида, в който е получена и условията по чл.55 (ал.1) от ЗЗП.


Това може да се извърши на зададените за контакт в МАГАЗИНА начини, като МАГАЗИНЪТ изпраща на клиента по имейл Стандартен формуляр за отказ, които трябва да се изпрати в печатен вид, заедно с върнатата стока или сканиран, на имейл [email protected].

Транспортните разходи при този случай са за сметка на Потребителя и се заплащат на куриера при вземането им за транспортиране обратно на МАГАЗИНА.

МАГАЗИНЪТ възстановява платената сума на Потребителя в срок от 14 дена от получаването на стоката, според начина на плащане или с допълнителна уговорка между страните, като в случаите когато има направени транспортни разходи те НЕ СЕ ВЪЗСТАНОВЯВАТ.

При констатация на дефектен продукт до 24 ч. от получаването му и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, МАГАЗИНА се ангажира той да бъде подменен с нов съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител или да възстанови заплатената от Потребителя стойност на стоката, съгласно чл.55 от ЗЗП, считано от датата, на която Потребителя е упражнил правото си на отказ.

След този срок или при нарушаване на търговския вид или опаковката на стоката, отремонтирането на стоката се поема от посочените в гаранционната карта сервизи. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на потребителя. При получаване на пратката трябва да проверите съдържанието на пакета за съответствия на стоката със заявката.

При несъответствие на получените продукти с поръчаните МАГАЗИНА заменя продуктите за своя сметка без допълнителни такси за Потребителя.

При липса на поръчни продукти от Потребителя МАГАЗИНА може да предложи алтернативни продукти на същата стойност. Ако Потребителя откаже да замени продуктите МАГАЗИНА възстановява заплатената сума.

При нарушения във външния вид на стоката възникнали при транспорта, трябва да се обърнете към куриера за протокол за увредена пратка.

Условия за препратки към МАГАЗИНА
Сайт с хипер-връзка към www.kozmetika.bg не трябва да създава рамки на браузъра или граници около съдържание на www.kozmetika.bg;